Con mắt thứ ba - DẪN NHẬPVỀ THIỀN ĐỊNH(23)

ĐÀN PHÁP KIM CANG GIẢNG LƯỢC CÒN GỌI LÀ NGŨ TRÍ NHƯ LAI

 

Tam Tiểu Thư:

Ngoài cách nhập định theo trường phái Sakya Muni nguyên thủy, còn có cách nhập định cụ thể, dễ thực hiện, dễ thành công hơn không? Cách nhập định theo Vi Diệu Pháp quá trừu tượng, mơ hồ, khó ứng dụng và có lẽ quá khó hiểu.

Ông Tổng Quản:

Tam Tiểu Thư à! Có lẽ đàn pháp của trường phái Tây Tạng, chính là câu trả lời cho yêu cầu này.

Theo tác giả David Neel thì các tu sĩ Tây Tạng tư chất rất bình thường. Tuy nhiên, có một số người lại đạt được những thành tích đáng được quan tâm. Từ các nhà tôn giáo cho đến các khoa học gia đều phải chú ý đến các thành tích mà thực tế là họ có thể thực hiện được.

Hôm nay chúng ta chỉ bàn tới một việc duy nhất là làm sao thực hiện, thực hành đàn pháp Tây Tạng nói trên, còn các vấn đề khác nhiều vô số kể, chúng ta tạm bỏ qua, chỉ đề cập khi cần thiết.

Tam Tiểu Thư:

Vâng ! Như vậy là thực tế, thực dụng.

Ông Tổng Quản:

Cách thực hiện như sau:

- Tùy theo cơ địa, thể trạng của từng cá nhân, chúng ta phải tập thể dục nhiều, để cho máu huyết lưu thông. Nếu chỉ tập sơ sài cho có lệ, thì lúc nhập định cơ thể vật chất sẽ là một rào cản.

- Thời gian, vị trí để tập luyện: tùy thuộc vào cuộc sống, tùy theo công việc của từng cá nhân, thấy thế nào là thuận tiện, thoải mái là được rồi.

- Vì thế tập luyện: Tùy theo sức khỏe, thể trạng, cơ địa của từng các nhân. Tuy nhiên, vị thế nằm như người chết được đề nghị sử dụng, khi nhập định lâu dài nó phù hợp với thực tế, cơ thể học, sinh học, vật lý, tâm lý…. Thực tế sẽ cho chúng ta biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm.

- Sau khi đã điều thân, tìm một vị thế phù hợp, yên ổn…. Chúng ta bắt đầu điều thân như sau đây:

- Tôi mong muốn (DỤC) thân, tâm lý, lời nói của mình giống như một vị Phật (kỹ năng hiểu đúng sự thật). Lối tập này, lối suy nghĩ này gọi là “ Tam mật tương ưng”, rất cơ bản của Mật Giáo Tây Tạng, nói nôm na, gọi là bắt chước một vị Phật, copy, photo nguyên bản một vị Phật.

- Tôi hướng tâm nhìn, hình dung ( Tác ý) chữ phạn  ở vòng số 1, va chạm, cảm nhận ( Xúc , thọ) âm thanh là AH, tôi phải cố ghi nhớ hình ảnh chữ phạn và âm thanh ( thăng giải, tinh tấn). Tôi để ý suy nghĩ về chữ và âm thanh AH ( tưởng, tư), tôi liên tục làm việc này, cố giữ gìn tình trạng này (tầm, tứ, nhất tâm, mạng căn), tôi sẽ định tâm và vui (hỷ). Việc nhìn, ghi nhớ hình ảnh của chữ phạn và âm thanh AH được thuyết minh theo chủ thuyết Vi Diệu Pháp.

- Khi thực hiện việc này, tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng, nhìn, nghe chữ phạn và âm thanh ở huyệt ấn đường hay luân xa AJNA trước trán. Duy trì diễn tiến như phần trên, mạnh mẽ, áp đảo liên tục.

- Tôi thực hiện từng bước một. Đầu tiên là vòng số 1, sau đó tiếp theo là vòng số 2, vv…

- Ở bất cứ giai đoạn nào của đàn pháp, có thể sẽ có các diễn tiến như sau: Chúng ta có thể mất hết ý thức bình thường trong giây lát, sau đó chúng ta đi vào một cảnh giới, trạng thái khác, từ các hình ảnh lẻ tẻ xuất hiện, rồi có thể có một cuốn phim nhỏ xuất hiện trong tư tưởng. Nên bình tĩnh, tiếp tục chú ý đến chữ phạn và âm thanh chữ phạn, duy trì  trạng thái này liên tục (tứ, tức là áp đảo các tâm khác một cách mãnh liệt). Sau đó là nhất tâm, tôi chăm chỉ làm việc này (gọi là tinh tấn), tôi cương quyết thả tâm trên đối tượng , gọi là thắng giải, tôi duy trì  nuôi dưỡng tình trạng này (gọi là mạng căn.). Hệ quả là, nếu thành công, định tâm được nâng lên một tầm cao mới và cứ thế…

Đàn pháp (Mandala) chính là một công cụ đơn giản, cụ thể, rất tốt (gọi là thiện xảo) có thể đạt được các lớp thiền định một cách tự động, máy móc, cơ học, không đòi hỏi phải có những kiến thức, kỹ thuật phức tạp, trừu tượng, mơ hồ khó hiểu.

- Điều quan trọng nhất là phải kiên nhẫn thực hành, thực hành và thực hành…. Người pháp họ bảo: “À VAINCRE SANS PERIL ON TRIOMPHE SANS GLOIRE” (Chiến thắng không gian lao thì chiến thắng không hiển hách)

Kính chúc quý độc giả thành công!

BÚT DANH :  MÔT CỘNG TÁC VIÊN

( Đăng ngày : 24.10.2017 )