Con mắt thứ ba - DẪN NHẬP VỀ THIỀN ĐỊNH(13)

 

                    Lý thuyết và thực hành thiền định trường phái Sakya Muni 

 

Tam tiểu thư:
                       - Chắc ông còn nhớ, công việc bảo tiêu của mình có đi qua miền bắc Việt Nam, tôi thấy có rất nhiều chùa – tất nhiên là Phật giáo - vô cùng to lớn, đây là nơi các tín đồ của trường phái này lui tới để tu học, thực hiện các nghi lễ tâm linh ( Spiritual practice) truyền thống ( Tradition beliefs ) dựa theo kinh sách, giáo điều ( Based on tea chings)

Ông tổng quản:
                          - Những cơ sở Phật giáo này là của “Phật giáo Trung Quốc.”Kiến trúc sư gồm một số quí ngài Tuệ Viễn, Huyện Loan, Đại xước vv…
      - Tông phái này chủ trương “ trì danh niệm phật “. Việt nam quen gọi là Tịnh Độ, du nhập vào việt nam khoảng thế kỷ thứ 6. Ba tài liệu cơ bản là: A Di Đà Kinh, Vãng Sanh Luận, Quán vô lương thọ kinh, thường goi là “ Tam kinh nhất luận “

Tam tiểu thư:
                       - Nói như ông, thì những cơ sở tôn giáo kể trên và trường phái Sakya Muni hình như không liên quan gì đến nhau? hơi bị lạ!

Ông tổng quản:
                           - Sư thật có lẽ là như vậy. Đứng ở góc cạnh học thuật, thì những cuốn kinh của ngài Tuệ Viễn được coi là kinh ngụy tao ( Apocrypha ) vì không rõ quyền tác giả ( Unknown authorship), nguồn gốc mơ hồ ( Doubtful origin).

      - Mong quí đọc giả ghi nhận, trường phái Sakya Muni được xây dựng trên công cụ thiền định. Do đó, nếu thiếu thiền định là mất đi phần hồn! Người ta thường tìm cách pha trộn hai trường phái này thành một. Bởi vậy, không có tính chất đồng nhất từ bản chất ( Heterogeneity)

Tam tiểu thư:
                        - Tôi hiểu rồi, như đầu đề bài viết, tôi muốn thực hành thiền định theo trường phái Sakya Muni.

Ông tổng quản:
                           - Tam tiểu thư, cùng quí vị đọc giả!

      - Có lẽ sự thật trường phái Sakya Muni chưa từng bao giờ là một tôn giáo cả!.Tuy nhiên, mọi người đều coi đó là một trong ba tôn giáo lớn nhất thế giới!  (Quí vị có thể truy cập Bách khoa tự điển mở định nghĩa: Buddism is a religion tradition beliefs …)

      - Tôn giáo thường có giáo chủ, sự độc tôn của thượng đế và sự cần thiết phải hoàn toàn tuân phục ngài. Đời sống thế tục và đời sống tôn giáo của các tín đồ gắn chặt với nhau. Thí dụ, tín đồ Kito giáo hay nói: “ chúa tôi! ”, Hồi giáo :” thánh Allah vĩ đại!”. Luật Sharia nghiêm cấm giết người vô tội, trừ trường hợp gặp kẻ sát nhân, kẻ phá hoại tôn giáo, nếu không tuân theo sẽ bị hành hình.
      - Theo tin CNN ngày 10/07/2017, đăng hình phụ nữ bồng con nhỏ đánh bom tự sát (Suicide bombs ), có khoảng 20 phụ nữ như vậy ở Mosul vào thời điểm này.

Tam tiểu thư:
                       - Ông tổng quản à! Trên bước đường đi bảo tiêu, tôi nhớ có lần đi qua một cơ sở tôn giáo, có người cho tôi một tài liệu là “ Thanh tịnh đạo toát yếu”- Được biết   tài liệu này được in năm 1996 thì phải được dùng giảng dạy cho các vị học đại học , cao học tôn giáo tịnh độ ở Saigon. Theo tài liệu này “công thức bất tử “ là “ giới, định huệ “

- Ông tổng quản:
                             - Tài liệu này sau khi Sakya Muni tạ thế khoảng 1000 năm, tác giả có lẽ là ngài Buddha Ghosa. Trong tài liệu có nói đến niệm Phật A Di Đà,  niệm tăng…từ đó suy ralà có cùng thời, hoặc sau đại sư Tuệ Viễn Trung Quốc. Theo khảo cứu thì niệm phật A Di Đà và niệm tăng là lấy từ kinh ngụy tạo của Trung Quốc.

- Nói một cách khác, chưa chắc “ giới, định, huệ “ đã là công thức bất tử. Nó có rất nhiều mâu thuẩn vụng về so vời Trung bộ kinh. Nhất là thực tế không thực hiện được.

 

BÚT DANH :  MÔT CỘNG TÁC VIÊN

 (Đăng ngày : 13.07.2017)