Con mắt thứ ba - DẪN NHẬP VỀ THIỀN ĐỊNH (29b)

DẪN NHẬP VỀ THIỀN ĐỊNH 29 ( tiếp theo)

 

Ông Tổng Quản:

Rupa là sắc, là vật chất, phải bảo là một khái niệm siêu duy vật, tâm (là tinh thần) và vật chất có sự trao đổi không có giới hạn, một khái niệm chỉ có ở vật lý hiện đại. Cụ thể là tâm hay năng lượng của nghiệp có thể tạo ra vật chất (chúng ta nhớ lại slogan “ Sắc tướng là sự thể hiện của nghiệp, năng lượng”). Ngày hôm nay chúng ta đều biết, năng lượng và khối lượng có một mối quan  hệ, phương trình hay công thức gì đó đã nói lên điều này. E = mc2 (Xin phép nhắc lại, E là năng lượng, m là khối lượng, c là tốc độ ánh sang trong chân không – ALBER EINSTEIN 1905)

Tam Tiểu Thư:

Dựa vào cơ sở nào mà chúng ta cho là tâm và sắc có sự trao đổi qua lại một cách hữu cơ.

Ông Tổng Quản:

Với chương “Sắc sanh khởi” nôm na là vật chất từ đâu mà sanh ra? Chúng ta sẽ thấy hàng loạt những định đề (POSTULATE) được phát biểu.Nếu đọc những định đề này trước khi có thuyết tương đối ra đời thì người ta sẽ nghĩ ra sao? Phát biểu thiên tài hay hoang tưởng?

Người ta có thể đặt giả thuyết như sau về sự xuất hiện của những phát biểu đại loại thế này:

“Tâm (tinh thần, tâm lý…) có thể sanh ra sắc pháp, tuy tâm không có hành tướng (4 yếu tố cơ bản tạo ra vật chất là: đất, lửa, gió, từ yếu tố nước – các giác quan và đối tượng của giác quan). Thiện tâm và bất thiện tâm sanh ra ngoại hình tốt đẹp hay không tốt đẹp. Thực tế chúng ta có thể dễ dàng nhận biết, những người sinh hoạt bằng nghề trí thức, thường có gương mặt sáng sủa và ngược lại. Người miền Nam có những từ ngữ để bảo ai đó là tướng “bặm trợn” vv… Truyện Kiều “ Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao”, “Thoắt trông nhờn nhợt màu da, ăn gì to lớn, đẫy đà làm sao?” “Râu hùm, hàm én, mày ngài, vai năm tấc rộng, thân mườithước  cao”… Thần thoại Hy Lạp: ZEUS  sấm chớp, POSEIDON thần biển, HADES 1 dạng địa tạng vương, HERA vị thần hôn nhân, APHRODITE nữ thần tình yêu và sắc đẹp, ARES nữ thần chiến tranh, DEIMOS, PHOBOS, IRIS vv…. Thí dụ thực tế nhất: theo một thông tin đại chúng thì Bé Xuân Mai được truy cập 1 tỉ 100 triệu lần.

Những hiện tượng nêu trên nói lên vai trò của tâm sanh ra sắc ở rất nhiều hình thức khác nhau, tập hợp loại tâm nào sanh ra loại sắc đó.

Vẫn theo tài liệu Vi Diệu Pháp thì, ở những giây phút đầu tiên của cái chết và lúc sanh ra đời, thì năng lượng của nghiệp lấn át các tâm để định hình sắc tướng. Xin nhắc lại, đây là những định đề không thể chứng minh được.

Xin phép nhắc lại, những loại định đề này có thể được phát hiện bởi ai đó trong lúc nhập định.Một thí dụ đời thường, thuở xưa giao thông rất khó khăn, có lẽ chỉ có đường thủy. Tuy nhiên, lại chưa có la bàn chỉ hướng, không có bản đồ, ngay cả hôm nay, có những bộ lạc ở rất gần nhau, nhưng không giao tiếp với nhau, vì không vượt được trở ngại thiên nhiên của rừng núi. Chúng ta tự hỏi tại sao cả Đông và Tây đều sử dụng một cách ngẫu nhiên các con giáp?

Kính thưa quí độc giả! Có lẽ cũng có quí độc giả, trong lúc thiền định, có thấy hình bóng mơ hồ một con vật nào đó, nhưng do định lực và kinh nghiệm hạn chế nên không hiểu. Không ngờ đó là tín hiệu ban đầu về biểu tượng của các con giáp. Mặt khác, đó còn là ngôn ngữ hình ảnh của cảnh sắc giới hết sức phổ biến.Nếu hiểu được ngôn ngữ này, thì người tu thiền bỗng phát hiện sự khát biệt giữa sắc của cảnh dục giới và sắc của cảnh sắc giới.Nó có những điểm giống nhau, nhưng lại khác nhau rất xa.Nếu quí vị nào có hứng thú về vấn đề này, thì xin phép chúng ta sẽ tìm hiểu them một số chi tiết, chính chi tiết này tạo ra sự khác biệt. Nếu chúng ta qui ước, mặc định với định đề là sắc pháp có 28 (có thể nhiều hơn nữa) yếu tố ở cảnh dục giới (còn lệ thuộc ở các cõi), thì ở cảnh sắc giới ( là 4 lớp thiền hữu sắc) lại thiếu đi 8, 9, 10 yếu tố. Cụ thể là các giác quan và tính năng đối tượng của các giác quan không tồn tại, vì không dùng đến. Yếu tố đoàn thực ( là thức ăn để tạo, duy trì sắc pháp) cũng không tồn tại (ở cảnh giới này thì thực phẩm là cái vui, hỉ, lạc, chứ không phải là thực phẩm bình thường). Yếu tố nam tánh hay nữ tánh cũng bị xóa bỏ. Do đó, bộ phận sinh dục không có chỗ để sử dụng nên không tồn tại.

Cái khó cho chúng ta là không có tài liệu nào, có ai đi trước có kinh nghiệm cụ thể, nói cho chúng ta biết điều này!

Chúng ta bỏ lỡ một cơ hội hiếm có trên bước đường tiến hóa.Thật là đáng tiếc và phí phạm. Các cơ sở tôn giáo đồ sộ, to lớn, tốn nhiều tỉ, chẳng giúp gì được cho ai, muốn thực sự cải thiện thân phận con người, bị đày đọa từ thuở bình minh của lịch sử loài người lúc còn ở tại vườn địa đàng theo kinh Ki tô giáo.

Tam Tiểu Thư:

Tôi thấy các nguyên tố cấu tạo nên sắc tầm thường quá và có vẻ ngây ngô thì phải, khác hẳn với các nguyên tố của bảng tuần hoàn qui ước mà ai cũng biết.

Ông Tổng Quản:

Như nhiều lần đã có dịp nhắc ở phần trên, các yếu tố này đơn sơ đến ngây ngô vì có lẽ gần với sự thật là chân lý! Có lẽ công cụ phát hiện ra nó là kỹ thuật thiền định, muốn hiểu nó thì phải sử dụng công cụ lạc hậu là thiền định, một sự vật có những tính chất khác nhau tùy thuộc vào hệ qui chiếu, khung tham khảo.

Yếu tố đất, không phải là cục đất bình thường, nó chỉ mượn từ ngữ để mô tả một cái chưa có tên, thí dụ máy computer sử dụng, vay mượn từ ngữ như: MENU, ICON, WEB vv... đất có thể hiểu là hiện tượng nâng đỡ, một trong 4 hiện tượng để làm cho vật chất có thể hiện hữu, làm cho thị giác là con mắt, có thể nhận biết, ghi lại hình ảnh. Tuy nhiên, phải có yếu tố là nước, yếu tố kết nối, kiểu như collagen, thì vật chất mới kết nối được với nhau để tạo ra một hình dáng nào đó.Vật chất hàm chứa năng lượng, đó là yếu tố lửa, hỏa, gió, nói lên tính chất biến đổi, không ổn định của vật chất. Còn rất nhiều yếu tố khác thì vật chất mới có thể hiện hữu, còn tùy thuộc vào cảnh giới, cõi vv… các yếu tố có thể thêm bớt, có tổ chức khác nhau, mạnh yếu vv…. Chỉ có kinh nghiệm bản thân về thiền định, cấp độ, chất lượng định tâm, mới có thể chứng minh cho chúng ta một cái gì đó.

Tam Tiểu Thư:

Mức độ đáng tin cậy của một chủ thuyết nào đó, chỉ có thể đo lường bằng thực nghiệm.Người ta không thể nói được một sinh ngữ nào đó, chỉ bằng cách bàn bạc về thứ sinh ngữ đó.

 

BÚT DANH :  MÔT CỘNG TÁC VIÊN

( Đăng ngày : 23.12 .2017 )