Con mắt thứ ba - DẪN NHẬP VỀ THIỀN ĐỊNH (11)

( tiếp theo )

Ông tổng quản:
                          - Với gần 200 câu chân ngôn của Đại sư PATANJALI, hình như có sự sắp xếp lại ( chú thích của người viết: có nhiều vị tên PATANJALI chứ không phải chỉ có 1, niên đại không rõ là thời điểm nào, có lẽ sau thời UPANISAD ).
( Bỏ các chi tiết)

     1/ Người tu thiền “ chú tâm vào một vật duy nhất” gọi là DHARANA ( giống như tầm: tìm kiếm ).
     2/ Theo đuổi đối tượng này gọi là: DHYANA (tứ).
     3/ Sau khi hình tượng mất đi là định tâm…

Tam tiểu thư:
                         - Có vẻ cách tập này sát với thực tế, vì phù hợp với qui luật khách quan của tiến trình kỹ thuật chỉ và quán, mà ai chứng thiền định đều chứng nghiệm, có thể các trường phái “ nhái” nhau?.Tuy nhiên, cũng có thể do thực nghiệm nên họ tìm ra mẫu số chung.Ngày hôm nay cũng vậy, có vài quí ngài cùng lãnh giải Nobel về một lãnh vực nào đó không phải là hiếm. À, còn trường phái Sakkya Muni thì sao?

Ông tổng quản:
                           - Trường phái này phải bảo là “ đỉnh cao của công nghệ kỹ thuật thiền định”.Thật vậy, sau hơn 25 thế kỷ, không thấy có vị nào có những phát minh nâng chủ thuyết này lên một tầm cao mới. “ con không hơn nổi cha…có lẽ là nhà ít phúc “!

Tam tiếu thư:
                        -Ông vui lòng mô tả thế nào là “ đỉnh cao của công nghệ thiền định “.

Ông tổng quản:
                            - Như đã nói ở trên, các trường phái thiền định đều dùng một đối tượng để chú tâm vào. Đối tượng có thể là vật chất, đối tượng có thể là tinh thần ( hình ảnh cụ thể ở cảnh giới hữu sắc ).
     -Lý thuyết thì nghe dễ, thực hành lại rất khó, có rất nhiều trở ngại đủ các hình thức, phổ thông nhất là các loại trở ngại nêu sau:
     1/ Trong tâm buồn phiền, lo âu, tức bực…
     2/ Dồn nén về tình dục, các trở ngại về sinh lý nói chung : đói, lạnh, nóng, bệnh   hoạn, tuổi tác vv…
     3/ Buồn ngủ.
     4/ hay lo ra, nghĩ ngợi lung tung.
     5/ Nghi ngờ về bộ môn thiền định.
     - Nếu chúng ta là người trung bình về mọi mặt, cả tinh thần lẫn vật chất, thì vấn đề tình dục lại là một trở ngại lớn, nó là sự thật nhậy cảm mà người ta e sợ không dám đề cập tới, đặc biệt nghiêm trọng với quí vị là người bình thường sống độc thân.
     -Theo CNN, gần đây ( 30/6/2017 ),  trong 1 tôn giáo lớn nhất thế giới với khoảng 2,5 tỷ tín đồ,  có vị có địa vị cao thứ 3, bị tố cáo liên quan đến vấn đề tình dục. Cũng vẫn theo CNN, có nhiều ngàn tu sĩ từng bị tố cáo cùng nội dung như trên.
Nếu quí vị nào đã từng thực hành thiền định đều biết những khó khăn này.

     - Ta có thể chọn rất nhiều đối tượng để cột tâm như: các loại mầu sắc, đất, nước, lửa, gió vv…, có thể có quí vị tự hỏi sao không chọn đề tài “ thân bất tịnh“như; máu, mủ, xương, thịt, chất thải vv…, đề tài này lại không đơn giản khi đưa vào thực tế. Thực vậy, chúng ta nên biết kinh nghiệm tại Ân độ, loại đối tượng này tạo ra tự kỵ ám thị, trầm cảm; nhẹ thì hủy hoại 1 phần cơ thể, nặng thì tự sát!. Mặt khác, nên để ý “chỉ” và “quán “ khác nhau.

( còn tiếp )

BÚT DANH :  MÔT CỘNG TÁC VIÊN

 (Đăng ngày : 06.07.2017)