KHÓA HỌC : DỰ ĐOÁN TỨ TRỤ

KHÓA HỌC : DỰ ĐOÁN TỨ TRỤ

  DỰ ĐOÁN TỨ TRỤ Đây là môn học dựa trên cơ sở nghiên cứu ngày tháng năm sinh của một người (gọi là Lá Số Tứ Trụ) để từ đó tính vận mệnh trong suốt cuộc đời bắt đầu từ khi đứa bé mới sinh ra đã được cha mẹ nhờ các chuyên gia ( Lý số )...

» Read More