Phong thủy dương cơ

Phong thủy dương cơ

         Phong thủy dương cơ là môn xem xét, tính toán điều chỉnh các vùng đất, lớn thì cả thế giới, vừa thì  từng châu lục, nhỏ thì các quốc gia, nhỏ nữa thì đến các tỉnh lỵ, châu huyện làng xã, nhỏ nữa thì đến từng nhà dân,...

» Read More