Hỏa táng hung táng cát táng, di chuyển mộ phần

Hỏa táng hung táng cát táng, di chuyển mộ phần

                Càng ngày người đông lên , đất thì ít đi, nên việc Hỏa táng ngày càng nhiều.             Hỏa táng có tốt không?              Hỏa táng là đốt hài cốt thành tro cho...

» Read More

Phong thủy âm phần

Phong thủy âm phần

Phong thủy Âm phần đề cập các vấn đề phong thủy cho phần âm như Lăng tẩm, mồ mả... điều chỉnh làm sao cho hài cốt của các bậc tiền nhân thu được khí tốt, kết thành Địa thai, rồi khí ấy theo huyết thống của dòng họ (bây giờ khoa học gọi là hệ gien) mà tìm về với con cháu giáng Phúc cho dòng họ đó.

» Read More