Tăng cường năng lượng dương cho nhà ở bằng chuông gió

Tăng cường năng lượng dương cho nhà ở bằng chuông gió

Theo vũ trụ quan của người Trung Quốc, vạn vật trong vũ trụ đều mang hình thức của hai dạng năng lượng đối lập nhau nhưng lại bổ sung cho nhau. Đó là năng lượng âm và năng lượng dương.

» Read More