*Con mắt thứ ba [ngôn ngữ nào tốt nhất dùng để khảo cứu về tâm lý con người]

*Con mắt thứ ba [ngôn ngữ nào tốt nhất dùng để khảo cứu về tâm lý con người]

NGÔN NGỮ NÀO TỐT NHẤT DÙNG ĐỂ KHẢO CỨU VỀ TÂM LÝ CON NGƯỜI?                 Đỉnh cao của công nghệ ngày hôm nay của loài người, có thể kể đến tiềm kích F35. Nó là thành quả của toán học và vật lý… Người ta tự hỏi...

» Read More

*Con mắt thứ ba [cần có một cái tên thích hơp]

*Con mắt thứ ba [cần có một cái tên thích hơp]

CẦN CÓ MỘT CÁI TÊN THÍCH HỢP                 Đứng trên quan điểm tâm lý học kinh viện, nếu coi thiền định là những trạng thái tâm lý, diễn biến trên môi trường ý thức, ai cũng có thể tự nhận biết, tính chất không ổn định (unstable),...

» Read More

*Con mắt thứ ba [nghiên cứu khả năng tinh thần]

*Con mắt thứ ba [nghiên cứu khả năng tinh thần]

Trình bày sơ lược, nhận xét và phê phán công cuộc khảo cứu các hiện tượng ngoài cảm giác, trong đó có thiền định và thôi miên.

» Read More

*Con mắt thứ ba - [tổng kết]

*Con mắt thứ ba - [tổng kết]

NGOÀI KHOA HỌC TÂM LÝ CÒN CÓ THỂ CÓ NHIỀU GIẢ THUYẾT ĐỂ GIẢI THÍCH HIỆN TƯỢNG ĐỊNH TÂM.   Người thực hành thiền định ít nhiều chuyên nghiệp, có lẽ đều mong muốn tìm hiểu tài liệu nào đó, có mức độ tin cậy tương đối, để hiểu được hiện tượng...

» Read More

Con mắt thứ ba [số 7 – hằng số cơ bản]

Con mắt thứ ba [số 7 – hằng số cơ bản]

                               SỐ 7 – HẰNG SỐ CƠ BẢN, CÓ KHẢ NĂNG ĐƯA TỚI TRẠNG THÁI ĐỊNH TÂM.   Nguồn gốc của việc phát hiện hằng số 7. - Ai đó là tín đồ của chủ nghĩa thiền định bảo thủ chuyên chánh, triệt để, có lẽ...

» Read More

Con mắt thứ ba [tổng kết sơ bộ]

Con mắt thứ ba [tổng kết sơ bộ]

                                        TỔNG KẾT SƠ BỘ TỪ ĐẦU TÀI LIỆU CHO ĐẾN PHẦN THỰC HÀNH   Có lẽ đây là một công việc xây dựng thực sự một bộ môn từ A tới Z. Như nhiều lần tài liệu này có đề cập,...

» Read More

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định ( thực hành2)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định ( thực hành2)

                                                            GIẢ THUYẾT CƠ HỌC THIỀN ĐỊNH                                       Thao tác vật lý và tâm...

» Read More

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định ( thực hành 1)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định ( thực hành 1)

                                                                 GIẢ THUYẾT CƠ HỌC THIỀN ĐỊNH                                              Thao...

» Read More

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (11)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (11)

                                                                  GIẢ THUYẾT CƠ HỌC THIỀN ĐỊNH                   ĐÂY LÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CÓ THỂ QUÍ VỊ CẦN QUAN TÂM...

» Read More

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (10)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (10)

                                                                                                                 ĐÂY LÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ...

» Read More