Dịch học (tiếp)

Dịch học (tiếp)

Thế thì nghề cúng ngày nay đã phát triển thành một phong trào cúng bái, tại sao thế ? Tín ngưỡng là lòng tin của con người, là sự tồn tại của loài người. Theo Phật lịch thời mạt pháp ( thời cuối của các pháp) các loài yêu mị có cơ hội mọc...

» Read More

Dịch học ( tiếp)

Dịch học ( tiếp)

    Theo phong tục tập quán của từng vùng mà sự lễ lạc cũng có những điểm khác nhau   Ngoại trừ những việc cúng lễ bình thường ra ( như cúng giỗ tổ tiên, cúng năm mới , giao thừa, ngày  mồng một hôm rằm vv…) là còn cúng bái cầu xin , ước...

» Read More

Dịch học

Dịch học

  Trachcatphuongdong.com lấy Dịch học là nền tảng Tuy đây là một trang mạng chủ yếu về Phong thủy, nhưng vì Phong thủy lại lấy Kinh Dịch làm cơ sở lý luận. Những bài luận trong phần này có thể làm tài liệu giáo trình được.   Như đã từng nói , Kinh Dịch là...

» Read More