Nghiên cứu : LÁ SỐ CỦA "TRƯƠNG LƯƠNG"

Nghiên cứu : LÁ SỐ CỦA "TRƯƠNG LƯƠNG"

MẤY NÉT CƠ BẢN về số “ TRƯƠNG LƯƠNG "

» Read More

Nghiên cứu : MỘT LÁ SỐ NAM TUỔI "TÂN HỢI"

Nghiên cứu : MỘT LÁ SỐ NAM TUỔI "TÂN HỢI"

Sinh ngày 8 Tháng 02 năm Tân Hợi giờ Mão. Tức 4 - 3 - 1971 hồi 5h - 7h\" Âm Nam - Kim Mênh - Thổ Cục

» Read More

Nghiên cứu : MỘT LÁ SỐ THEO PHƯƠNG PHÁP NGŨ LINH ĐỜI NGƯỜI ( PHẦN 2 )

Nghiên cứu : MỘT LÁ SỐ THEO PHƯƠNG PHÁP NGŨ LINH ĐỜI NGƯỜI ( PHẦN 2 )

Tiếp theo 3. QUẺ TIỂU VẬN  * Năm  GIÁP THÌN ( 1964 ) : 20 Tuổi ( đại vận 2 - Mậu Ngọ ) KN : Ly  NT : 9 ( Ly ) LQ : K. tị Sao Thiên Anh cư Tị quẻ : Thiên Trạch Lý Thành quẻ Trung Phù  Năm nay khí vận ra Bát bạch nhập trung thì hào thân, mệnh ra thoái khí. Nhưng hào phụ...

» Read More

Nghiên cứu : MỘT LÁ SỐ THEO PHƯƠNG PHÁP NGŨ LINH ĐỜI NGƯỜI ( PHẦN 1 )

Nghiên cứu : MỘT LÁ SỐ THEO PHƯƠNG PHÁP NGŨ LINH ĐỜI NGƯỜI ( PHẦN 1 )

NAM Năm1945 Tháng 8 Ngày 14 Giờ Ất Dậu Ất Dậu Tân Mão Đinh Dậu (sinh) ( hư )

» Read More

Nghiên cứu : VỀ LÁ SỐ MỘT PHỤ NỮ KHÔNG CHỒNG

Nghiên cứu : VỀ LÁ SỐ MỘT PHỤ NỮ KHÔNG CHỒNG

(Sinh năm Qúy Dậu, ngày 17 tháng 9 giờ Sửu tức 4-11-1933 hồi 1h đến 3h )

» Read More

Nghiên cứu : MỘT LÁ SỐ PHỤ NỮ CÓ SỐ THƯỢNG CÁCH

Nghiên cứu : MỘT LÁ SỐ PHỤ NỮ CÓ SỐ THƯỢNG CÁCH

Bà : Hồng Liên Ngày sinh : 12/11 /1958 hồi 19hđến 21h (dương lịch ) Tức : 2/10/1958 giờ Tuất ( âm lịch ) Dương Nữ - Mênh : Mộc - Cục : Kim

» Read More

Nghiên cứu : LÁ SỐ CỦA LÃ - THÁI - HẬU

Nghiên cứu : LÁ SỐ CỦA LÃ - THÁI - HẬU

  Lã – Thái – Hậu (Sinh năm  Giáp Dần , Ngày 7 Tháng 3  Giờ Dần )   * Về Âm Dương :  Dương nữ mà Mệnh lập ở cung Dần là cung Dương, là “ Âm dương thuận lý” : Tốt   * Về Ngũ Hành :  Thủy Mệnh mà Hỏa Cục là “ Mệnh...

» Read More

Nghiên cứu LÁ SỐ CỦA MỘT NGƯỜI GIÀU MÀ KHÔNG SANG

Nghiên cứu LÁ SỐ CỦA MỘT NGƯỜI GIÀU MÀ KHÔNG SANG

Bà: Nguyễn Thị Thơ Ngày sinh: 13/7/1933 hồi 10h -11h ( dương lịch )          Tức : 21/5/ 1933Nhuận giờ Tị   ( âm lịch ) LUẬN GIẢI: * Về Âm Dương : Âm nữ mà Mệnh lập ở cung Dần là cung Dương, thế là “ Âm dương nghịch lý”. Không tốt.  ...

» Read More

Nghiên cứu LÁ SỐ CỦA MỘT PHỤ NỮ SÁT ĐẾN 4 ĐỜI CHỒNG()

Nghiên cứu LÁ SỐ CỦA MỘT PHỤ NỮ SÁT ĐẾN 4 ĐỜI CHỒNG()

                                                                  Bà : Lưu Thị Quỳnh Ngày sinh : 23/9/1923 lúc 13h đến 15h (dương lich ) Tức :13/8/1923   giờ mùi (âm lịch ) ...

» Read More