* Con mắt thứ ba – Chỉ nói riêng bộ môn thiền định (thiên đường của hàng nhái )

 

Tam Tiểu Thư:

   Tôi có vài người bạn muốn tu,hỏi tôi tu theo tôn giáo nào,chùa chiền,đền thờ nào...Tôi thật sự không biết trả lời ra sao.Tôi còn nhớ những lần nói chuyện trước,ông có bày cho tôi chia theo lối tu,cách chia theo số lượng.Thực sự,chỉ riêng trường phái thiền định,tôi đọc sách thấy còn nhiều hơn xe máy lúc tan sở ở Sài Gòn! Thậm chí tôi không đủ sức để nhớ tên.Có lẽ chỉ số IQ của tôi hơi bị khiêm tốn thì phải!?

Ông Tổng Quản:

    Cô không nên quá bi quan,có lẽ nó là một sự thật.Ai chẳng lại không biết! Phật giáo Hòa Hảo,Cao Đài,Vô Vi,Pháp luân công v v...ở Việt Nam rất phổ biến những hệ phái thiền của Trung Quốc nhưng mang nhãn hiệu Phật giáo.Một người bình thường thì không thể ngờ rằng,ngay trong tín ngưỡng,người ta cũng "mượn thương hiệu" hay nói đúng hơn là "nhái" thương hiệu để cho dễ đông khách.Thương hiệu trong tôn giáo cũng rất quan trọng,không khác gì thương trường,chỉ có khác là "nhái" hoặc "mượn" thương hiệu mà không thấy ai kiện cáo thưa gửi gì cả.Do đó,người này làm được vô sự,thì người khác cứ yên tâm mà làm.Người ta sử dụng từ ngữ để thực sự kinh doanh: Tiệm ăn Hoa Sen,hiệu thuốc từ tâm,từ bi...

Tam Tiểu Thư:

    Thế còn tài liệu kinh sách thì sao?

Ông Tổng Quản:

    Theo khảo cứu của một chuyên gia thì hầu hết các tài liệu của trường phái SAKYA MUNI,là ngụy tạo,là kinh sách ngụy tạo ( APOCRYPHA) hiện đang lưu hành rộng rãi tại các cơ sở tôn giáo.Hiệu số có lẽ trên 500 cuốn kinh,hầu hết tác giả là người Trung Quốc,Hàn Quốc,Tây Tạng và có cả Việt Nam nữa! tôi có dịp đã được coi một cuốn kinh A DI ĐÀ viết tại tỉnh Lâm Đồng "nhái" hàng "nhái" của Trung Quốc.Nghe nói nay được xuất bản tại nước ngoài!

Tam Tiểu Thư:

    Tôi thấy ông nói mơ hồ quá,nói như ông ai nói chẳng được,chẳng có cơ sở gì cả.Ông biết không? người Pháp người ta nói là ( AFFIRMATION GRATUITE ) xác định không tốn cái gì cả,ai làm chả được!

    Theo tôi để cho ông một cơ hội,ông thử đưa ra một cái gì đó thì tôi mới tin và quý độc giả  mới tin được chứ!

Ông Tổng Quản:

    Đây là một công việc "nhậy cảm" "tế nhị" có lẽ chẳng ai muốn làm,chúng ta thử đối chiếu hiền định của Phật giáo " có lẽ" của SAKYA MUNI và phật giáo của Trung Quốc,còn gọi là Phật giáo đại thừa.

    Chúng ta thử nêu ra một số nhỏ các điểm khác biệt căn bản,nếu so sánh toàn bộ thì phải viết thành một tài liệu,một cuốn sách,việc đó để cho các chuyên gia chuyên viên đảm trách.

1. Nói về cách tu.

    Như mọi người đều biết.SAKYA MUNI từ khi học tu với các vị thầy,cả đời cho đến khi chết,chỉ tu thiền định,lúc bỏ xác cũng nhập định.Nói một cách  khác,nói đến trường phái Phật giáo chính thống là nói tới cách tu duy nhất là thiền định.

    Phật giáo đại thừa của Trung Quốc lại có 5 cách tu:

    - Bố thí

    - Trì giới

    - Nhẫn nhục

    - Tinh tấn

    - Chỉ, quán

2.Phật giáo đại thừa có 4 thứ tính tâm (phải tin)

    - Chân như ( chân tâm,bất sanh,bất diệt)

    - Phật

    - Pháp

    - Tăng.

   Đối với SAKYA MUNI thì tôi nhớ không lầm,thì chẳng gì để mà tin.Muốn tin gì thì tự "thắp đuốc lên mà đi" (thực chứng)

3.Về kỹ thuật:

   Đại thừa Phật giáo Trung Quốc

    - Chỉ: đình chỉ các vọng tưởng

    - Quán: nhân duyên cảnh duyệt

    - Định: tùy thuận quán không

    - huệ: trí tuệ

    Trường phái SAKYA MUNI

    - Tầm: tìm đối tượng

    - Tứ : giữ gìn,duy trì đối tượng

    - Nhất tâm: tâm đứng im

    - Kỷ: mừng vì thành tích này

    - Lạc: Vui

  Từ ngữ "nhất tâm" của hai trường phái khác hẳn nhau! thật là một tai họa cho những mới tìm hiểu thiền của Phật giáo.Ai mà chẳng nghĩ,Phật giáo là Phật giáo,nhưng ai có thể ngờ là có nhiều loại phật giáo hoàn toàn khác nhau!

4. Đối tượng để quán tưởng.

  - Thiền đại thừa của Trung Quốc

    Tư tưởng  "vô niệm thì chân tâm xuất hiện"

     Kỹ thuật: quán mặt nước bằng phẳng thì tâm sẽ thanh tịnh vô niệm.

  - Thiền của SAKYA MUNI:

    Đây chỉ là một hệ thống kỹ thuật,phải nói là cực kỳ phức tạp,bao nhiêu luận sư,chuyên gia của nhiều thế hệ khổ công thử nghiệm,khảo cứu,biên soạn các tài liệu,nhiều vô số kể,còn chia ra các hệ phái: Hữu ngã,vô ngã ( có cái tôi vĩnh cữu và không có cái tôi)

    Thiền của Phật giáo Trung Quốc có quá nhiều trường phái không có cách nào để biết hết được .Tuy nhiên,cơ bản nó dựa trên học thuyết " chân tâm" và "vọng tâm".Theo thuyết này thì chân tâm là tâm tốt,tâm Phật,là bản chất,không sanh không diệt. Vọng tâm là gì? Gồm có,chân tâm là bản chất + Như lai tạng là hình tướng ở thể tĩnh + A Lại Da hình tướng ở thể động. Ba yếu tố này gọi là "tâm sanh diệt". Bình thường hai loại tâm này "chung sống" ( COEXISTENCE) trong một con người bình thường.

     Mặc khác,các kỹ thuật thiền định của SAKYA MUNI đều phải loại bỏ tuyệt đối như:

     Quán sổ tức (trung bộ kinh) các lớp thiền định,thiền hữu sắc,vô sắc...các công án phải loại bỏ: đất,nước,gió,lửa. (vi diệu pháp) vì tất cả đều được coi là "vọng tâm" tâm sanh diệt...

Tam Tiểu Thư:

   Hình như cuốn "tạp thư" hơi bị đúng thì phải! Ai là tác giả của trường phái Phật giáo thật sự? SAKYA MUNI hay đại sư Tuệ Viễn của Trung Quốc? chắc chấn một trong hai vị phải có một vị là "Chân Tâm" và một vị tất nhiên là "Vọng Tâm" rồi! Kính xin các vị độc giả từ bi chỉ giáo để mọi người cùng học hỏi.

   Ông Tổng Quản à! trước mắt ông thử xem cuốn "tạp thư" có ý kiến gì về vấn đề này.

Ông Tổng quản:

   Theo cuốn "tạp thư" thì khi trường phái SAKYA MUNI xâm nhập vào Trung Quốc thì nó bị Trung Quốc hóa âu cũng là việc bình thường,tại Tây Tạng cũng vậy,nó kết hợp với thần thánh địa phương để trở thành Mật giáo Tây Tạng,chúng ta tạm đặt tên là hiện tượng "MELTING POT" của tôn giáo hay văn hóa.

    Tuy nhiên,nền văn hóa Trung Quốc có những đặc thù,chỉ riêng danh xưng là "nước trung tâm" đã nói lên tất cả.

    Kể từ khi SAKYA MUNI khai sinh ra trường phái này,các luận sư ( có thể hiểu là các chuyên gia EXPERTS) liên tục cải tiến giải quyết vấn đề kỹ thuật,lý thuyết...cụ thể là có rất nhiều tài liệu luận đã được dịch và in bằng tiếng Việt Nam...chính bản thân ngài SAKYA MUNI cũng phải đi học thiền định (theo huyền sử) sau đó,sửa sang,cải tiến căn cứ vào thực nghiệm. Thí dụ: Một phát minh của SAKYA MUNI về kỹ thuật thiền định là giải quyết bế tắc của lớp thiền vô sắc,phi tưởng phi phi tưởng,diệt thọ tưởng định đó là đặc sản của SaKya MuNi.

     Thiền định gọi là ( SO - CALLED) phật giáo Trung Quốc lại xuất phát từ lý thuyết,có lẽ phải mô tả là không tưởng (UTOPIC) có đầy dẫy những giai thoại ( ANEDOTE) giữa hai vị học giả là tu sĩ,chỉ trao đổi qua lại với nhau vài câu thế là tuyên bố đắc đạo,giác ngộ.Điển hình như câu chuyện sau đây mà ai cũng biết: một vị bảo Tâm là cái gương,cái kiến phải siêng năng lau chùi cho sáng.Vị khác lại bảo "gương vốn sáng không phải lau chùi" Thế là được tuyển thắng cuộc! lên làm một chức vị lớn gì đó gọi là truyền y bát gì đó.Xin phép giải thích lại nếu độc giả chưa quen với từ ngữ  của bộ môn này.Do đó có thể quên.

      "Cái tâm" của vị thứ nhất đề cập tới là "vọng tâm" có sanh,có diệt "vọng tâm" này kết hợp ba yếu tố: Chân tâm,Chân như,Như lai Tạng  là hình tướng tĩnh đứng im,ù lì + A lại da: tính cơ học,động.

      " Cái tâm" của vị thứ hai ám chỉ "chân tâm" tâm của Phật,tâm không sanh diệt ( kiểu Khổng giáo của Trung Quốc - Nhân chi sơ,tánh bản thiện) Nói chung,học thuyết Phật giáo Trung quốc luôn đề cao " Duy vật" một cách tuyệt đối.Phải bảo là hoàn toàn ngược lại,phật giáo của SaKya Muni lại "duy vật",các tâm có thể thay đổi  như bất cứ yếu tố nào,sắc cũng vậy...không chân tâm (tâm Phật) không vọng tâm,mọi thực thể đều có cơ hội tiến hóa,nếu "tinh tấn" và hiểu biết chân chánh...không bảo thờ phụng,xin xỏ ai cả.Thần linh và thượng đế không có việc gì để làm cả.

Tam Tiểu Thư:

      Tôi hiểu phần nào rồi ông Tổng Quản ạ!

      Từ F 22 RAPTOR,( tiềm kích tàng hình) xe ROLL  ROVCE, đồng hồ CASIO, TISOT  LONGINE, ROLEX...đều có hàng nhái Trung Quốc thì Phật giáo Trung Quốc có những vị như đại sư Tuệ Viễn v v...cũng là lẽ bình thường.Biết đâu hàng nhái lại tốt hơn hàng thiệt.

  

Xin quý độc giả lưu ý:

- Những bài viết này tôn trọng tuyệt đối luật pháp Việt Nam và Quốc tế

- Đây là bài viết của một cộng tác viên nghiệp dư,không phản ảnh quan điểm của trang TCPĐ.

- Không được cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.Do đó tuyệt đối không có giá trị xét ở bất cứ góc cạnh nào

Xin cảm ơn!   

* Thành thật xin lỗi quí độc giả, Trong những bài viết này có quá nhiều lỗi chính tả ở các ngôn ngữ và biểu tượng toán học . Tác giả sẽ khắc phục thiếu sót ở những bài viết sau. Rất mong quí độc giả lượng thứ *

 

BÚT DANH :  MÔT CỘNG TÁC VIÊN

 (Đăng ngày : 07.03.2017)