Ví dụ 4 : việt danh học (khoa học đặt tên của người việt)

 

Nam

      LÊ        TRUNG        KIÊN

      (17)          (16)            (38)

 

Tứ trụ : Năm 1978

Mậu Ngọ                 Đinh Tỵ              Canh Ngọ          Nhâm Ngọ

(Kỷ, Đinh)      (Bính, Canh, Mậu)     ( Kỷ, Đinh)         ( Kỷ, Đinh)

Hỏa: 1+ 2        =  3

Kim: 1+ 0,5    =  1,5

Thổ: 1+2         =  3

Thủy 1+0        =  1

 

       Hành Mộc không xuất hiện trong Tứ trụ nên bỏ qua không xét. Ở đây Hỏa và Thổ đã ở thế cân bằng nhau, chỉ còn lại Kim và Thủy nên lấy Thủy vì chỉ cần thêm 0,5 vào Thủy thì Kim và Thủy bắt tay nhau thành 3 là cân bằng với Hỏa, Thổ.

 

       Kiên là Kiên cường, là hành Mộc đới Hỏa. Như vậy tên Kiên là hành Mộc đới Hỏa thì không hợp lắm cho nên sẽ là tính danh bất tương.

 

      * Xác lập cục cho tính danh:

Tĩnh cục và Động cục đều là cục số 51 là Thân – Mệnh đồng cung, trường hợp Thân Mệnh đồng cung cho ta thấy sự tốt hay xấu sẽ nhân lên gấp đôi. Cục “ Phù Trầm”, là cách của những người chìm nổi lênh đênh, Đông thành Tây bại, thăng giáng bất thường, tính cách hay thay đổi, khí thì không tụ, càng nhiều tuổi càng thay đổi. May là con trai chứ nếu là con gái thì rất khó chiều ( tính cách thay đổi thất thường). Sau này cuộc sống sẽ có nhiều thay đổi, ngay cả công việc cũng đổi vài lần, nhà cửa hay đổi vì tính cách phù trầm là thăng trầm.

 

      Thời trẻ : 17+ 7+13  = 37  

      Cục  số này phát dã như lôi, lên nhanh nhưng xuống cũng nhanh.

Cục số 4 là “ Hung biển” hay có bệnh ngoài da, ghẻ nước, dị ứng liên tục, cũng hay bị ngoại thương, có khả năng lúc bé chết hụt  1,2 lần ( thật ra là số yểu chiết). Vẫn còn tai họa, tên không cứu giải được.

 

      Trường hợp này vẫn còn có phúc: 76+6+13 = 95 – 80 =15

      Cục số 15: Cục phúc thọ (chủ về âm phần), được âm phù. Đứa bé này được hưởng phúc, nhờ phúc mà gặp nhiều may mắn hơn. Phải chọn ngay một cái tên thật đẹp thì mới tránh được hạn của 1 vận nữa ( từ 26 đến 33 tuổi sẽ bị một lần tai nạn nặng nữa). Số này sẽ bị 3 lần tai nạn ( còn 1 lần cuối lúc về già), sẽ không thoát được  tai nạn lúc về già ( đúng số). Lúc bé đã bị tai nạn giao thông, còn 2 lần nữa. Nếu đổi tên sẽ thoát được lần 2.

 

      Cục số 4: Có một  ngôi mộ của bà Tổ cô. Sau khi đặt tên mới ra mộ này đặt lễ, làm một cái sớ ghi tên mới mang ra đấy đốt. Tên này biểu hiện là bị mất mộ. Số 4 là số âm, là mộ của người nữ. Sau này nếu đi tìm sẽ là mộ gần đường, qua một cái cầu( hoặc cống) bằng bê tông, ở vùng đất trũng, có một dòng nước đâm xiên vào mộ

 

TRÍCH : VIỆT DANH HỌC ( KHOA HỌC ĐẶT TÊN CỦA NGƯỜI VIỆT )

Tác giả Thầy  CAO TỪ LINH

(Đăngngày :01.11.2013)