Nghiên cứu : VỀ LÁ SỐ MỘT PHỤ NỮ KHÔNG CHỒNG

(Sinh năm Qúy Dậu, ngày 17 tháng 9 giờ Sửu tức 4-11-1933 hồi 1h đến 3h )

Âm Nữ - Kim Mệnh - Mộc Cục

 * Về Âm Dương: Âm nữ mà mệnh lập ở cung Dậu là cung Âm, thế là Âm Dương thuận lý:Tốt

 * Về Ngũ hành  : Kim Mệnh và Mộc cục là “ Mệnh cục ngũ hành tương khắc” vì  Kim khắc Mộc: Khắc xuất nên càng không tốt.

 * Về Mệnh : Số này có cách “Mệnh Vô chính diệu” Cách này phải có Tam không mới cực kỳ tốt, số này có nhất không  là Triệt Không, mà nếu sao không đó án ngữ ở mệnh  mới tốt, số này Triệt lại án ngữ tại cung Quan và Điền. Không có sao chính thì phải lấy sao chính tinh  ở cung xung chiếu làm sao chính. Số này có Thái Dương+ Thiên Lương ở cung Thiên di chiếu Mệnh, là cách “Nhật xuất lôi môn” Thái dương là Nhật(mặt trời) cung Mão thuộc quẻ Chấn là lôi môn ( cửa Sấm), nên gọi là cách “ Nhật xuất lôi môn” người có cách này sẽ giàu sang. Người phụ nữ có Thái dương thủ Mệnh  là người rất đứng đắn. Sách có câu “Nữ Mệnh đoan chính Thái dương tinh

Ngoai ra số này còn có Văn xương + Văn khúc + Thiên khôi + Thiên việt là người có học, có đỗ đạt có văn bằng, lại có Tứ Linh ( long + Phương+Hổ + Cái) là người có công danh, đặc biệt  là đã có các sao văn tinh trên, lại có Thiên Cơ đắc địa đồng cung với Tấu Thư nên là một họa sĩ có tài, do đó mà dẽ giàu sang( Người vẽ ra tiền mà ) mà Thiên Cơ+ Tấu thư lại ở cung Tài, có Hóa Lộc nhị hợp, có Hóa quyền+ Hóa Khoa chiếu, nên cung Tài rất tốt đẹp.

Mệnh như trên là Mệnh giàu sang, nhưng ở Mệnh không có sao Không nào án ngữ thì cũng dễ rơi vào loại “Mệnh vô chính diệu phi yểu tất bần” mà cô này lại giàu có, nên cuộc đời sẽ kém đi về phần phúc thọ

*Về thân: Thân cư Phúc đức có Thái Âm miếu địa , bị sao Tuần án ngữ, nên suốt đời vất vả, tuổi thọ có thể giảm sút. Hay thường đau yếu. Cung này có thiên mã đồng cung với Đà La. Sách có Câu “Than ôi Mã ngộ Đà La, theo trai suôi ngược biết là về đâu” ở đây nếu không có Thái dương+ Thiên lương thì còn dễ hư hỏng, đó cũng là một dấu hiệu khó có chồng. Lại thêm Cô thần+ Qủa tú và Tang môn+ Bạch hổ+ Thiên Hình, làm cho việc hôn nhân gia đình gặp khó khăn .

 Mà Thân cư Phúc đức, cung Phúc đức này là cung Phúc của người giàu sang, nhưng về phương diện hôn nhân gia đinh là cung  Phúc này gây khó khăn cho hôn nhân gia đình. Cung phúc còn giáp Địa Không+ Thiên không va giáp Địạ kiếp + Hóa Kỵ cũng là không tốt đẹp .

*Về cung Phu Thê.

Vô chính diệu được có 2 không (Thiên không +Triệt không) mà cũng không có “ sao Không” nào án ngữ ở cung Phu cả. Chính chiếu cung Phu lại có “Cự môn+ Thiên đồng” đều hãm địa . Tuy có Triệt án ngữ, nhưng cũng không làm cho 2 sao này sang lên bằng 2 sao đắc địa, huống hồ dư quang của 2 sao này chiếu đến cung Phu thì không còn sang lên được. Mà Cự môn ở cung Phu và các cung khác đều không được tốt dù có đắc địa. Mà có lấy nhau thì Đồng + Cự ở Phu Thê là phải bỏ nhau, nếu có lấy được.

  Ngoài ra còn nhị hợp với Đồng Cự, còn có Cự Tham(Cự môn+ Tham lang+ Hóa Kỵ ) mà cung quan lại xung chiếu cung Phu vô chính diệu, nên cả loạt sao Đồng+ Cự +Tham + Kỵ là những sao sách nói rằng sẽ không Chồng. Đó là chưa kể đến các sát tinh ( Kình+ Đà+ Kiếp+ Kỵ ) và các sao Cô Thần + Qủa tú + Tang môn + Quan phủ + Quan phù+ Quan đới+ Điếu khách+ Thiên hư + Tuế Phá + Tiểu hao.  Với toàn bộ các sao ở trên, ta thấy người này không chồng, rõ nhất là ở cung Phu Thê

*Cung Tử tức : Có Tử Vi ở ngọ là Miếu địa , Lại có Tả Phù, Hữu bật, Tam thai + Bát Tọa, tưởng rằng con sẽ có nhiều đứa làm nên danh vọng. Nếu nhìn toàn diện thì thấy rằng Tử Vi miếu địa chỉ có thể địch nổi  Hỏa Linh, Thiên Không, Kiếp sát còn ở đây cung Tử tức bị đến 2 Không + 2 Kiếp( Địa không + Thiên Không+ Địa Kiếp + Kiếp sát và Hóa Kỵ nữa.

Ngoài ra còn Lộc Tồn ( muộn mằn, hiếm hoi) Vũ khúc ( quả tú tinh ), Phi Liêm,Tử phù, Phục binh là những sao hiếm muộn, lại thêm Đẩu quân.  Các nho gia Việt Nam có Câu nôm “Đẩu quân kỵ tử tức cung, đến già chẳng thấy tay bồng con thơ

Như vậy cung Tủ tức cũng nói lên cảnh không chồng không con.

Tóm lại: Số này là số giàu sang, chỉ có điểm yếu nhất là Không Chồng, Không con mà ta học được Kinh nghiệm như sau

  1.Cung Mệnh không tốt, không lợi cho gia đạo

  2.Cung Thân cũng không tốt về mặt gia đạo

  3.Cung Phúc càng không tốt về mặt gia đạo

  4.Nhất là cung phu thê mà đối với Nữ là cung cường nên càng rõ là không có chồng

  5.Cung con cũng xấu, thêm 1 yếu tố nữa  là không con thì có thể không chồng

  6.Người này Âm nữ, hạn đi xuôi chiều  thì càng ngày Đại hạn càng xa cung Phu thê, nên

  càng nhiều tuổi càng khó có chồng


 Trên là phần luận giải lá số Tử Vi của:    Cụ  Phạm Khắc Niệm   

( Đăng ngày : 26.12.2013 )