Nghiên cứu : MỘT LÁ SỐ THEO PHƯƠNG PHÁP NGŨ LINH ĐỜI NGƯỜI ( PHẦN 2 )

Tiếp theo

3. QUẺ TIỂU VẬN 

* Năm  GIÁP THÌN ( 1964 ) : 20 Tuổi

( đại vận 2 - Mậu Ngọ )

KN : Ly 

NT : 9 ( Ly )

LQ : K. tị

Sao Thiên Anh cư Tị

quẻ : Thiên Trạch Lý Thành quẻ Trung Phù 

Năm nay khí vận ra Bát bạch nhập trung thì hào thân, mệnh ra thoái khí. Nhưng hào phụ mẫu Ngọ hỏa động mà ra sinh khí. Vì vậy năm nay có tin vui về học hành thi cử

* Năm Nhâm Tý : 1972 - 28 tuổi

KN : Chấn

NT : 1 ( Khảm )

LQ : Bính Tuất ( thổ +)

Sao Thiên Nhuế  cư Tuất

quẻ : Hàm thành quẻ Cách

Năm này khí vận ra Nhị hắc nhập trung . Tượng quẻ Hàm thuộc cung Đoài là tượng có sự hữu hỷ. Thân quẻ ra hào thê tài Mão mộc ngộ đào tướng phục cũng là tượng của hôn nhân. Lại hào phụ mẫu Thìn thổ động biến thành hào thê tài ra số 9 là vượng khí. Vì thê có thể luận rằng năm này ắt hẳn có chuyện vui mừng về hôn nhân ( cưới vợ )

*Năm Qúi sửu : 1973 - 29 tuổi

KN : Càn 

NT : 9 ( Ly )

LQ : Canh tý ( thổ +) 

Sao Thiên Nhậm cư Tý

Qủe: Thuần khôn biến thành quẻ Dự

Trong dịch học thì : Qủe Khôn tượng là người phụ nữ, người mẹ, lại cũng tượng cái bụng. Qủe Dự là vui mừng. Năm này khí vận ra 5 nhập trung. Hào huynh Sửu ngộ thái tuế lại ngồi Nguyên đường động biến thành hào phụ mẫu Ngọ hỏa ra Đào hoa, lại là vượng khí ( số 9). Hào thê tài Hợi ra vương tướng Tử Tôn lại ngồi thế . Vì vậy có thể thấy năm này ắt hẳn lại có tin vui vì sinh con.

Mặt khác quẻ Khôn là quẻ lục xung ( tượng của quẻ lục xung là sự giải tán, giải thể, đổ vỡ, chuyển dời ), hào mã tinh Hợi cùng vượng tướng ( năm Tị Dậu Sửu mã tại Hợi). Mặt khác hào thân ( Nguyên đường ) lại ngộ Thái tuế nên cũng trong năm này phải có sự đi xa 1 thời gian. ( cũng như tượng quẻ năm 68, 69 có sự đi xa ). Năm 67 có dịch mã. Nên năm này có thể nói rằng phúc họa đan xen, cát hung tham bán.

* Năm Kỷ Mùi : 1979 - 35 tuổi 

( thuộc đại vận 3 - QUÍ DẬU )

KN : Cấn

NT: 3 ( Chấn )

LQ : Canh Thìn ( Chạy thuận )

Sao : Thiên trụ cư Sửu ( Mã )

quẻ Thuần Cấn biến quẻ Khiêm

Khí vận năm này ra Nhị hắc nhập trung. Năm này cũng giống như năm QÚI SỬU cùng ra quẻ thuần lục xung, quẻ Cấn biến thành quẻ Khiêm. Qủe Khiêm thuộc cung Đoài tượng có sự hữu hỷ. Hào thê tài Hợi thủy và Tý thủy ra đào, Thai , vượng . Hào tử tôn lại ra tướng phục. Hào nguyên đường ( cung thân ) ngộ lộc toàn là tượng của sự sinh con, nên năm này sinh lần thư 2. Và sau khi sinh đứa con thứ 2 này sẽ có lộc.

* Năm Tân Tị ( 2001) : 57 tuổi

( Thuộc đại vận 5 - Tân Mùi )

KN : Ly

NT: 8 ( Cấn )

LQ : Tân Sửu ( Chạy thuận )

Sao thiên không cư Dậu

Qủe: Tụy thành quẻ Tùy

Tượng của quẻ Tụy là tụ họp để tìm cách thay đổi chí hướng, không luyến tiếc những gì có trong quá khứ, cái vang bóng 1 thời, tức chuyển sang hướng mới, khác quẻ Tùy là nương theo hoàn cảnh. Để cho sự việc tự nhiên. Tiểu vận năm này chỉ sự tùy theo hoàn cảnh thực tế mà hành sự. Tự điều chỉnh bản thân mà thọ hưởng sự yên ổn thanh bình thì gia đạo hòa thuận, cuộc sống an nhàn vậy.

Trên đây là lấy quẻ Ngũ Linh cho đời người cho đại vận và một  vài năm tiểu vận, theo nghĩa dịch mà luận vậy!

BÀI LUẬN : THẦY TML

Ngày đăng 12/12/2017