Nghiên cứu : MỘT LÁ SỐ NAM TUỔI "TÂN HỢI"

NAM :Sinh ngày 8 Tháng 02 năm Tân Hợi giờ Mão.

          Tức 4 - 3 - 1971 hồi 5h - 7h ( Dương lịch )

           Âm Nam - Kim Mênh - Thổ Cục  

*Về Âm Dương : Âm nam mà Mệnh lập ở cung Tý là cung dương, là  " Âm dương nghịch lý "  cuộc đời sẽ gặp nghịch cảnh  

* Về Ngũ Hành: Kim mệnh và Thổ cục là " Ngũ hành tương sinh " vì Thổ sinh Kim là sinh nhập thì hậu vận sẽ tốt đẹp  

*Về Mệnh : Mệnh có Thiên Đồng + Thái Âm đồng cung vượng địa, có Thiên Cơ + Thiên Lương ở Thìn chiếu có Hóa khoa + Thiên khôi chiếu xuống cung Phụ mẫu, rồi nhị hợp sang Mệnh. Có Hồng loan + Đào hoa chiếu và thủ mệnh, lại thêm Tràng sinh + Đế vượng là 2 sao hệ số nhân các sao tốt đẹp trên lên nữa, đáng lẽ là số có mệnh tốt đẹp, nhưng Mệnh bị đến 6 sát tinh là Thiên không + Linh tinh + Địa không + Đà la + Kiếp sát + Hỏa tinh + Hóa kỵ nên người này bị nghiện ma túy vì có  "Kỵ + Đà + Linh + Hỏa ở Mệnh Thân. Phú nôm có câu " Ky đà linh hỏa mệnh thân, ấy người nghiện hút tuổi xuân vô vào " Thế  là tuổi trẻ đã bị nghiện hút Mệnh còn có cách " Đại tiểu hao và Hỏa + Linh " cũng là cách nghiện ma túy Như vậy là " Âm dương nghịch lý " đã sinh ra ở mệnh  

*Về Thân : ( thân thế sự nghiệp ) Số này Thân cư  thiên di vô chính diệu đắc tam không  là Thiên không + Địa không + Tuần không. Thân  vô chính diệu + Tuần không  là cách sẽ giàu sang  về hậu vận. Thân có Cự môn + Thái dương  vượng địa hợp chiếu, có Thiên đồng + Thái âm  cũng vượng địa chính chiếu lại có cả Khoa nhị hợp và Hóa lộc + Hóa quyền chiếu có cách " Nhật Nguyệt chiếu hư không" cho nên rất thông minh, là cách học 1 biết 10.

Còn thêm cách "Nhật Nguyệt cùng Thiếu dương + Thiếu âm " chiếu vào cách của Trương Lương nên cung Thân rất là đẹp, hậu vận sẽ có thể chữa được ma túy và có Quang +Qúy sửu mùi sẽ thành danh, vì sách có câu "Quang Qúy hỷ sửu mùi chi địa hạn hành đáo thử tất thành danh". Nhưng đặc biệt người này lại là cách của Ông thánh giáng trần vì Thân có: Thiên diêu ở cung phúc chiếu lên + Hỏa Linh tọa thủ cung Thân, có Linh tinh ở phụ mẫu chiếu lên cung ách rồi nhị hợp sang Thân, lại có Ân quang + Thiên quý ở sửu chiếu lên ách rồi nhị hợp sang Thân có thêm Thiên quang quý nhân ở tử tức chiếu đến Phụ rồi lên cung ách vô chính diệu cộng là 3 ông bụt. Đó là cách đủ bộ của Thánh giáng trần. Hiện người này đang sống đinh cư tại Mỹ, mà cung Thê của người này có Kình dương cư Tuất vừa là cái bút thần vừa là kiếm báu, nên sẽ văn võ toàn tài, vì Kình dương cũng chiếu lên cung Thân. Mặt khác người này tuổi Tân, mà có Tấu thư chiếu mệnh, rồi chạy tuột lên cung Thân vô chính diệu, nên sẽ được hưởng cách "Tuổi Tân mà ngộ Tấu thư dù rằng hãm địa cũng dư sang giàu " 

Cung Ách : Cung vô chính diệu có Thiên không + Tuần không giáp Địa không, lại có Hóa khoa + Thiên không là đệ nhất giải tinh, có Thanh long phùng Hóa kỵ lại có Quang + Qúy ở sửu chiếu thì sẽ cai nghiện được.  

Cung Phúc : Có "Cự Nhật ở Dần" là cách "Cự Nhật dần thân quan phong tam đại "  thì người này  cũng đã 2 đời gia đình làm cán bộ trung cấp. Cung phúc lại cũng có Quyền+ Lộc đồng cung, Hóa khoa nhị hợp sang di rồi chiếu đến cung phúc. Tuy cung phúc có đến 6 sát tinh là Địa kiếp+ Địa không + Hỏa tinh+ Kình dương + Đà la + Kiếp sát nhưng đều đắc địa lại có sao Tuần án ngữ nên tôi khuyên người này đi xa lập nghiệp, hay cai nghiện phải rời bỏ đất nước ra đi một thời gian, hậu vận trở về nước lập công xây dựng đất nước với cách Thánh nhân xuất thế ở trên.  

Tóm Lại : Đây là bài học kinh nghiệm để chúng ta học tập và ôn lại nhiều cách lắt léo của khoa tử vi, càng đi sâu càng thấy khoa học này rất vi diệu và lý thú ./.  

Trên là phần luận giải lá số Tử Vi của:    Cụ  Phạm Khắc Niệm  

 ( Đăng ngày : 5 - 8 - 2013 )