Nghiên cứu : LÁ SỐ CỦA LÃ - THÁI - HẬU

  Lã – Thái – Hậu (Sinh năm  Giáp Dần , Ngày 7 Tháng 3  Giờ Dần )  

*Về Âm Dương:  Dương nữ mà Mệnh lập ở cung Dần là cung Dương, là “ Âm dương thuận lý” : Tốt  

*Về Ngũ Hành:  Thủy Mệnh mà Hỏa Cục là “ Mệnh Cục ngũ hành tương khắc” . Vì Thủy khắc Hỏa: Không tốt. Hậu vận gặp nhiều nghịch cảnh, gian truân  

*Về Cung Mệnh : Có Liêm Trinh  vượng địa thủ Mệnh lại gặp nhiều sao cát tinh tốt đẹp, Theo Thái Thứ Lang  thì người phụ nữ  sẽ được hưởng phú qúi đến tột bực. Liêm Trinh là sao Đào hoa tinh thứ 2, lại có Hóa khoa, Song lộc, Lưỡng Tướng ẤnVăn xương + Văn khúc, Tả Phù+ Hữu bật lại giáp Hồng loan, Đào hoa + Thiên diêu, Có Tham Lang chính chiếu, Tham Lang là dâm tinh, Chủ uy quyền Tài lộc, nên Lã Hậu là người phụ nữ có Tài, có Sắc, mà đa tình, mà tài kiêm văn võ. Mệnh còn cách thứ 2 : “ Tử Phủ Vũ Tướng” là cách của người lãnh đạo, cách quí nhất trong khoa Tử Vi. Số này cả 4 sao đều miếu vượng, càng làm cho Liêm Trinh, một sao chủ quản Lộc càng thêm mạnh. Cách thứ 3 là cách “Song Lộc” đồng cung tại Mệnh . Sách có câu “ Song lộc đồng cung thủ mệnh, Lã Hậu chuyên quyền” nên Lã Hậu có đầu óc lãnh tụ, độc đoán, chuyên quyền. Cách thứ 4, cách tứ Linh (Long + Phượng + Hổ+ Cái ), là cách lợi cho công danh sự nghiệp. Cách thứ 5 là cách : “ Tướng Mã Khoa” . là cách của người anh hùng  

*Về Cung Thân:  Thân cư Quan, có cách Tử Phủ Vũ Tướng, có cả 4 sao  Tử Vi+ Thiên Phủ+ Vũ Khúc+ Thiên Tướng đều miếu vượng . Vũ Khúc tọa Thủ ở cung quan lại đồng cung với Văn khúc là người phụ nữ văn võ kiêm toàn. Cung Thân còn có thêm các sao Tam Thai+ Bát tọa+ Nhật+ Nguyệt đồng cung với Hóa kỵ ở Mùi, nhị hợp sang cung Quan, Có Bạch Hổ chiếu+ Tấu thư nhị hợp  là cách “Bạch Hổ hàm thư” rất lợi cho uy danh. Thêm Tràng sinh+ Đế vượng là 2 sao hệ số, nhân các sao tốt đẹp ở Mệnh và Thân lên nữa. Một điểm tuyệt vời nữa là cả Mệnh và Thân, nói chung các cung Cường( Tài, Di, Quan, Phu) đều vắng bóng sát tinh Có chăng chỉ có Sát tinh ở các cung nhị hợp hoặc cung giáp Thân giáp Mệnh Mà giáp Mệnh có Kình dương+ Đà la thì đã có biệt lệ với tuổi Giáp Dần mà Mệnh đóng ở cung Dần thì không sao cả. Riêng có giáp Địa Kiếp, Thiên Không nếu là Địa không thì mới là giáp Không, giáp Kiếp, mà sao Liêm Trinh là sao võ, nên không sợ 2 sao này. Đây rõ là số phi thường cách, số một phụ nữ vừa đẹp vừa đa tình, vừa thét ra lửa, giàu sang đến tột đỉnh, Chồng chết thay con nhiếp chính, uy quyền vang bóng một thời.  

*Về Cung Phu: Có cách “Sát Phá Tham” cả 3 sao đều đắc địa trở lên cả, mà Thất sát ở Tý là “ Thất Sát ngưỡng đẩu” có Tả phùHữu bật, Văn xương+ Văn khúcLong trì+ Phượng các, Thai phụ+Phong cáo, Hóa khoa+ Hóa quyền, Thiên mã ngộ Phi liêm đồng cung, nhất là Hóa quyền đắc địa gặp Thiên khốc đồng cung là người có uy danh lừng lẫy, lại ở cung Phúc chiếu đến cung Phu. Sách có câu “ Quyền khốc đồng cung minh danh vu thế” ( Ai có cách này thì tiếng tăm lừng lẫy trên thế giới) cho nên chồng là Lưu Bang, Hán Cao Tổ là rất đúng số. Nhưng khốn nỗi cung này có sao Tuần án ngữ, thì quan hệ Phu Thê tất sẽ có vấn đề, người phụ nữ có Võ cách ở Thân Mệnh dễ sát chồng, Thêm vào đó chùm sao “ Tang môn, Hư, Khốc” Sách có câu “ Tang môn, Hư, Khốc bất tương nghi là cung Phu thê có 3 sao Tang môn, Thiên hư, Thiên khốc, thì nửa đường sẽ đứt gánh,  có thể là sinh ly hay tử biệt. Đây cũng là điều kiện để bà này, nhân hoàn cảnh chồng chết con còn ít tuổi nên thay chồng con trị vì đất nước. Song Lộc đồng cung Tại Mệnh Lã Hậu chuyên quyền là thế.  

*Cung Tử Tức: Có Thiên lương hãm địa, có Thiên Đồng chính chiếu đắc địa, có Nhật Nguyệt đồng cung ở Mùi có Hóa Kỵ đồng cung chiếu. Nhưng cung này có đến 5 Sát tinh.( Kiếp sát+ Hỏa Tinh + Thiên không + Kình dương+ Linh tinh ) thì con khó có thể là một minh quân được, lại có thêm cách chết bất đắc kỳ tử trong cách “ Hỏa + Linh+ Hình + Việt Cung Tử Tức như trên cũng là điều kiện để mẹ làm Thái Thượng Hoàng, phát huy được cái ra oai, tác quái của cách “Song Lộc đồng cung cư Mệnh” mà sách Tử vi phải ghi vào câu phú ở trên.  

TÓM LẠI :  Lá số này là loại số phi thường cách, số một người phụ nữ anh hùng, có sắc đẹp, có Tài, đa Tình, mà độc đoán chuyên quyền. *Về Vận Hạn : Bà này chết ngày 1tháng 9 năm Tân Dậu, Thọ 68 tuổi

Đại hạn:  đến cung Thiên di có Tham Lang nhập hạn, đắc địa nhưng bị sao Triệt án ngữ làm tối đi, gặp Văn xương đồng cung nên dễ mắc tai họa. Có thêm Thiên mã ngộ Triệt là “ Tử mã”  báo hiệu tai họa đến, lại thêm Tang môn, Thiên khốc, Điếu khách, Thiên hư, Tuế phá, Thái tuế, Phục binh, Quan đới, mà quan đới là sao đưa đến cái chết đột ngột. Có giải thần, nhưng hạn xấu thì sẽ biến thành sao Tử thần  

Tiểu Hạn: Năm Tân dâu 68tuổi, thì đại hạn đến cung tật ách: có Cự môn+ Thiên cơ ở Dậu, có biệt lệ là phải tránh Triệt, Tuần. Ở đây lại bị Triệt án ngữ. Còn gặp 6 Sát tinh ( Địa không+ Địa Kiếp + Kình dương+ Đà la, Thiên không+ Linh tinh) Cô thần+ Qủa tú+ Đào hoa+ Hồng Loan+ Thiên không+ Đia không. Và Suy+ Tuyệt. Tuy hạn đến cung ách có sao TriệtThiên Phúc Qúi Nhân mà không giải nổi hạn chết. Theo phú Trạng Trình

Đại hạn : Số 7: Quan đới ngộ ác Sát tinh thật là tối độc thân mình sao yên. Tiểu hạn :

Số 15: Đà Linh Không Kiếp Đào Hồng, Nhan hồi yểu tử khôn hòng sống lâu

Số 30: Hồng Loan Địa Kiếp xấu thay, Nuôi thì nuôi vậy có ngày chết non

Số 35: Hồng Loan ngộ Kỵ Kiếp Không Hạn đáo tử địa khôn hòng sống lâu

Trên là phần luận giải lá số Tử Vi của:    Cụ  Phạm Khắc Niệm

 ( Đăng ngày : 14. 2. 2013)