Đặc trưng địa lý và trạch vận của thành hà nội

Đặc trưng địa lý và trạch vận của thành hà nội

                                 Thành Hà Nội có một địa thế thiên nhiên vô cùng đẹp đẽ. Tọa không hướng không, có đủ cả tay Long, tay Hổ, nội ngoại Minh đường, hình thành địa thế vô cùng quý báu tồn hữu...

» Read More

Lăng gia long

Lăng gia long

Một Công Trình Kiến Trúc Đặc Sắc                    Vào năm 1814, sau khi Thừa Thiên cao Hoàng Hậu- vợ chính của vua Gia Long mất, vua Gia Long liền bàn với các đình thần về việc làm một cái hiệp lăng để chôn cất di hài...

» Read More

 một câu chuyện luận quẻ dịch

một câu chuyện luận quẻ dịch

                             của Sư Phụ Cao Minh Bạch trong Tam Quái Trạch            Tháng Giêng năm Tân Mùi (1931) khi ta đang cùng một người bạn cũng là thuật sư Phong thủy có tiếng của vùng Kinh Bắc đàm đạo trao...

» Read More

Bàn luận một số quan điểm về dương trạch trong tác phẩm “ thẩm thị huyền không học”.

Bàn luận một số quan điểm về dương trạch trong tác phẩm “ thẩm thị huyền không học”.

  Bài 2 : Xét bài “ Thiết kế thủy cuộc vượng tài ” :   Theo Bạch Hạc Minh.              “Phái Phong thủy Huyền không lấy  việc thu địa khí  và thủy khí làm chủ, không luận ngũ hành, vì lấy ngũ hành làm chủ...

» Read More

Bàn về âm phần

Bàn về âm phần

  Bài 1 :            Có lẽ trên thế giới này chỉ có người Tầu mới để ý chiêm nghiệm rồi nghiên cứu và đến hệ thống ,lý luận phát triển âm phần trong khoa Phong thủy.          Căn cứ vào lý luận...

» Read More

Bàn Luận Một Số Quan Điểm Về Dương Trạch Trong tác phẩm “ Thẩm thị Huyền không học”

Bàn Luận Một Số Quan Điểm Về Dương Trạch Trong tác phẩm “ Thẩm thị Huyền không học”

Bài 1 :               Trong phần “ Luận về sự hay dở của các nhà “ là sự trả lời của tác giả cho những người hỏi. Những người hỏi thì đưa ra nhiều những trước tác của các nhà khác, tác giả phần lớn chê là nhiều, đồng...

» Read More