Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (8)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (8)

                                                                            CÒN RẤT NHIỀU KHÓ KHĂN                                      ...

» Read More

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (7)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (7)

                                                                   GIẢ THUYẾt CƠ HỌC THIỀN ĐỊNH                                              ...

» Read More

	Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (6)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (6)

                                                                    CUỘC KHỦNG HOẢNG LẦN THỨ NHẤT                                              ...

» Read More

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (5)

Con mắt thứ ba - giả thuyết cơ học thiền định (5)

                                                           CUỘC KHỦNG HOẢNG LẦN THỨ NHẤ T                                                      ...

» Read More

Con mắt thứ ba - Cơ học thiền định (4)

Con mắt thứ ba - Cơ học thiền định (4)

                                                                          CƠ HỌC THIỀN ĐỊNH...

» Read More

Con mắt thứ ba - Cơ học thiền định (3)

Con mắt thứ ba - Cơ học thiền định (3)

                                                                       CƠ HỌC THIỀN ĐỊNH   (tiếp theo)                                        ...

» Read More

Con mắt thứ ba - Cơ học thiền định (2)

Con mắt thứ ba - Cơ học thiền định (2)

                                                                     CƠ HỌC THIỀN ĐỊNH (tiếp theo)                                         LÝ THUYẾT...

» Read More

 Con mắt thứ ba - Cơ học thiền định (1)

Con mắt thứ ba - Cơ học thiền định (1)

                                                                              CƠ HỌC THIỀN ĐỊNH                                        ...

» Read More

Con mắt thứ ba - DẪN NHẬP VỀ THIỀN ĐỊNH(39)

Con mắt thứ ba - DẪN NHẬP VỀ THIỀN ĐỊNH(39)

                         DẪN NHẬP VỀ THIỀN ĐỊNH                                                “ Chú tâm vào một...

» Read More

Con mắt thứ ba - Nhập Định Made in Vietnam (38)

Con mắt thứ ba - Nhập Định Made in Vietnam (38)

Hôm nay là đúng 3 tháng kể từ khi về VN gặp anh Alpha để hỏi về việc tập của mình. Ba sẽ tóm tắt lại cái tập trong thời gian vừa qua dựa theo sự hiểu biết hạn hẹp của mình qua các buổi nói chuyện + cái quan sát, thực nghiệm được trong quá trình tập.

» Read More