Khí công “phòng trung” ( buồng the)

Khí công “phòng trung” ( buồng the)

PHẦN I Khí công phòng trung tức là khí công sinh hoạt tình dục, vốn là một loại khí công dưỡng tính mệnh, nhưng do bởi Trung Quốc ở trong thời đại xã hội phong kiến lâu dài, vì thế luôn có kiêng kỵ, nói đến tình dục là tái mặt. do ở nguyên nhân lịch sử, tác phẩm của các gia y, khí công gia, các triều đại đều hiếm có ai dám nói đến, vì vậy...

» Read More

Trà lá sen đôc vị

Trà lá sen đôc vị

  I. Thành phần hóa học :   Năm 1970, D.Cunitomo (j.Pham.Soc. Jap, 1970,90,9,1165) đã tách từ lá sen các chất anonain, pronuxiferin, N- nornuxiferin, liriodenin, D.N.metylcoclaurin, roemerin, nuxiferin và O. nornuxiferin.  Lá sen – hà diệp có chứa nhiều ancaloit : nuxiferin C 19 H 21 O 2 N, N- nornuxiferin C 18 H 19 O 2 N,...

» Read More

Nghề y cũng là một nghề cao quý

Nghề y cũng là một nghề cao quý

    Vì Đông Y có liên quan đến Dịch học nên có mặt ở trang này.   Tùy theo từng vùng mà có các cách chữa bệnh khác nhau theo lý luận và kinh nghiệm của các vùng đó. Như bên Châu Phi, Nam Mỹ, Tây tạng vv… đều có những...

» Read More