Khóa học thứ hai - phong thủy huyền không phi tinh cao cấp ( 60 trường hợp của đại sư diễn bản )

Khóa học thứ hai - phong thủy huyền không phi tinh cao cấp ( 60 trường hợp của đại sư diễn bản )

Kiến thức chân truyền từ  tổ sư  Chương Trọng Sơn               Master phong thủy : Nguyễn Thành Phương  trực tiếp giảng dạy      81 Kết hợp trong tác phẩm " Âm Dương Nhị Trạch Thực Nghiệm  "   chương trình học này dành cho những người mong muốn...

» Read More

Khóa học thứ nhất - phong thủy nhà ở - chung cư

Khóa học thứ nhất - phong thủy nhà ở - chung cư

“  Kiến thức chân truyền từ tổ sư Chương Trọng Sơn  ” Khóa  Học  Phong Thủy  Nhà Ở - Chung Cư là khóa học trong 2 ngày được chúng tôi rút gọn và tóm tắt nội dung từ 1 khóa học phong thủy cơ bản kéo dài 4 ngày “Phong Thủy Tam Nguyên Thực...

» Read More

Khóa học phongthủy tam nguyên vô thường

Khóa học phongthủy tam nguyên vô thường

“ Kiến thức chân truyền từ tổ sư Chương Trọng Sơn ” Đại Sư Lưu Dục Tài và  Master phong thủy Nguyễn Thành Phương    http://fengshuimastery.com/Advertisement%202014.html http://fsmastery.com/                                    Ngoài những...

» Read More